www.minverkstadstockholm.se

 • Helgkurs 4-5 april

  Helgkurs 4-5 april

  1750,00 kr
  En kort intensiv kurs för dig som vill prova på att designa och göra dina egna smycken i silver. Lördag och söndag, kl.10-14.
  Antal: Köp

GDPR (General Data ProtectionRegulation) och integritetspolicy

Min VerkstadStockholm behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dinapersonuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt tillviss information. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vihanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida,registrerar ett konto hos Min Verkstad Stockholm, köper våra produkter ellertjänster eller vid andra kontakter med oss.

Min VerkstadStockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på minverkstad.kurser@gmail.com.

Dinapersonuppgifter sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. Ändamålen föratt behandla dina personuppgifter är administrering av fakturering samt att skickaut nyheter och efterfrågad information. De personuppgifter som vi behandlar omdig är namn, e-mailadress, postadress, telefonnummer, samt i vissa fall personnummer.Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till vår revisor för nödvändigbehandling för Min Verkstad Stockholms räkning samt vid eventuella inkassoärenden.Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Videlar inte personuppgifter med någon annan än de som anges ovan.

 

Dinarättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligtGDPR. Du har rätt att begära:

 • tillträde till dina personuppgifter;
 • att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga rättas;
 • radering av personuppgifter
 • begränsa fortsatt behandling av dina personuppgifter;
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter
 • återkalla samtycke

En begäran omnågot av det nämnda kan skickas till minverkstad.kurser@gmail.com.

Du har rättatt vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuellaklagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppassåklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begärandenkring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inteönskar få information från oss kan du när som helst kontakta oss på minverkstad.kurser@gmail.com ochbegära att vi stoppar utskicken.