Villkor & GDPR

Villkor

Kursbokning är bindande.

Vid av/ombokning av helgkurs ska detta ske senast 7 dagar innan kursstart annars debiteras halva kursavgiften. Om kund uteblir eller avbokar efter kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid av/ombokning av kvällskurs/sommarkurs ska detta ske senast 14 dagar innan första kurstillfället annars debiteras halva kursavgiften. Om kund uteblir eller avbokar efter kursstart debiteras hela kursavgiften.

Presentkort återköps ej.

Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Gällande drop in så sker avbokning senast 24h innan annars debiteras halva avgiften. Om kund uteblir eller avbokar efter kursens start debiteras hela avgiften.

GDPR och integritetspolicy

Min Verkstad Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, registrerar ett konto hos Min Verkstad Stockholm, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Min Verkstad Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på minverkstad.kurser@gmail.com.

Dina personuppgifter sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är administrering av fakturering samt att skicka ut nyheter och efterfrågad information. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, e-mailadress, postadress, telefonnummer, samt i vissa fall personnummer. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till vår revisor för nödvändig behandling för Min Verkstad Stockholms räkning samt vid eventuella inkassoärenden. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Vi delar inte personuppgifter med någon annan än de som anges ovan.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att begära:

  • tillträde till dina personuppgifter

  • att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga rättas

  • radering av personuppgifter

  • begränsa fortsatt behandling av dina personuppgifter

  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter

  • återkalla samtycke

En begäran om något av det nämnda kan skickas till minverkstad.kurser@gmail.com.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få information från oss kan du när som helst kontakta oss på minverkstad.kurser@gmail.com och begära att vi stoppar utskicken.